Hus blå

Plats: Alby, Botkyrka
Typ: Flerbostadshus
Area:6000kvm
Beställare: Mitt Alby
År: 2017-pågående

Spridd har sedan 2014 arbetat med Albybergets utveckling för fastighetsägaren Mitt Alby. Arbetet är ett visionärt helhetsåtagande och siktar mot en utveckling från den lilla till den stora skalan med utgångspunkt i de många kvalitéer som området besitter. Arbetets målsättning är att utveckla landskapet, stråk och byggnader till en tryggare och mer attraktiv miljö för de boende och för nya hyresgäster. 

Hus Blå rymmer 81 lägenheter av skilda storlekar arrangerade kring ett långsträckt ljust trapphus. Byggnaden är ett infill-projekt som adderar ytterligare ett flerbostadshus till beståndet av lamellhus från 1970-71som ritades av arkitekten Kaj Suchsdorff på Albyberget. Hus Blå samspelar med den befintliga bebyggelsen och adderar samtidigt kvalitéer i innehåll och gestaltning som svarar mot dagens önskemål. 

Mitt Albys långsiktiga och högt ställda mål för området gör arbetet högintressant som ett exempel inom den aktuella debatten om miljonprogrammets framtid. En central utmaning är att nybyggnationer utförs på ett sätt som leder till en blandning av nya bostäder tillgänglig för personer med olika ekonomiska förutsättningar. Idag har den allt större bostadsbristen i kombination med det höga inflyttningstrycket till Stockholmsregionen justerat marknadens förutsättningar att bygga nytt inom miljonprogrammet. Utmaningen är att på nytt, som under miljonprogrammets dagar, bygga robusta och högkvalitativa bostäder med ett stort inslag av repetition, standardlösningar och rationalitet för att nå en fungerande totalekonomi för såväl fastighetsägare som nya boende.