ARBETETS MUSEUM

 

 Plats: Norrköping
Typ: konstruktivism på utställning "Industriland"
År: 2007-2013
Projektgrupp: Clara Abreau, Ola Broms Wessel, Anna Chavepayre, Klas Ruin, Catarina Santos, Christina Shutrick, Pär Sommarström
Samarbete: aPolis + Spridd + Hjärta Smärta
Utställningsproducent: Ann-Sofie Axelsson

Vinnande förslag i parallellt uppdrag december 2005. Utställningen tar upp svensk industrihistoria och industrialiseringens betydelse för oss idag. Utformningen av förslaget överensstämmer med utställningens tema - storskalighet och visionärt samhällsbyggande.

Utställningsformen och grafiken anspelar på konstruktivismens visionära lek med skala och form. Ambitionen med utställningen är att etablera parallella och överlagrade läsningar av samtid och historia där ny teknik bokstavligen blandas med historiska exempel - olika etablerade hierarkier och uttryck blandas för att ge upphov till omläsningar av det utställda materialet.