ARKDES NY BASUTSTÄLLNING

 

Plats: Arkdes, Skeppsholmen Stockholm
Typ: Förslag till ombyggnad av ny permanent basutställning
År: 2015

Exercishallen - ett museum i två plan
Formen för den nya Basutställningen prövar idén att etablera ett nytt museum i två plan inne i Arkdes lokaler.  Den välkända stora rymden i den gamla exercishallen, platsen för Pontus Hulténs legendariska/ikoniska utställningar på 60-talet, omvandlas till ett myller av små och stora rum där besökaren kan ta del av olika sidor av det breda ämnesområdet.

Exercishallens möjligheter
Utformningen av basutställningen i två plan utnyttjar Exercishallens möjligheter i höjd och ljusföring som inte gjorts tidigare. Raden av högt sittande fönster mot öster ger utblickar över omgivningarna. Befintliga takfönster framhävs och förslaget tillåter en individuell ljussättning som kan skapa stämning och anpassas till hantering av ljuskänslig media.

Rörelse: Utställningen är organiserad för att möjliggöra guidningar som följer en längre sammanhållen promenad genom de olika rummen i två plan.  Samtidigt erbjuds den enskilde besökaren att fritt välja sin väg genom rum med olika alternativa vägar. Två trappor i, en i vardera ände av utställningen, möjliggör att vandringen kan ske som en cirkelrörelse i två plan. Placering och utformning av väggöppningar och dubbelhöga rum av skilda storlekar ger besökaren en upplevelse av att vandra i en värld av ständigt varierade utblickar och siktlinjer i höjd och djup.

Tre samlande dubbelhöga rum: Utställningen grupperar sig kring tre olika dubbelhöga rum, tre noder som etablerar en återkommande kontakt mellan de två planen:

1. Gallerirummet – möter besökaren vid huvudentrén. Rummets form följer den yttre konturen av de befintliga fyra takfönstren vars närvaro förstärks genom ”ljusbrunnar” med kompletterande belysning. På övre och delvis nedre planet grupperar sig en sekvens av mindre gallerirum. Rummet ska ge besökaren en omedelbar visuell och sinnlig sensation vid det första mötet med basutställningen. Målsättningen är att en fördjupad studie av utformningen sker i nära samarbete med en konstnär. Gallerirummet erbjuder överblick genom de två parallella siktlinjer genom hela utställningen som finns på varje plan genom en rad öppningar.

2. Balkongrummet – innehåller mediateket och är placerat i utställningens mitt. Härifrån erbjuds överblick i höjd och djup och den stora befintliga väggen är en plats för projektioner eller annan hög uställningsmedia.

3. Trapprummet- är det avslutande rummet som förbinder utställningen med såväl Moneos hörna som Café Blom, bibliotek och Arkdes administrativa delar.

S – M - L: Rum av skilda storlekar och takhöjd erbjuder en variation av möjligheter för det kommande arbete att kurera en bred basutställning med en rumslig och innehållsmässig variation.

Flexibilitet: Rumsordningen ska möjliggöra tillfälliga lokala avstängningar av enskilda rum som inte bryter flödet i den dagliga verksamheten. Två eller flera öppningar till varje rum ger möjligheten att enkelt ändra rörelsemönster utan avbrott.

Tillgänglighet: De två trapporna kompletteras med intilliggande hissar för att möjliggöra full tillgänglighet till utställningen för besökare med funktionsnedsättningar.