ARCHITECTURE IN THE MAKING
2010-2013

 

The architectural profession is facing new challenges: Sustainable development promotes advanced building technology; the re-use of the existing building stock will be an increasingly important task; urban development have to integrate different fields of knowledge; advanced ICT tools influence design practice and modes of production.

Spridd deltar i Architecture as Material Culture and Making Dicipline – en av tre satsningar på starka forskningsmiljöer inom arkitektur i Sverige. Särskilt fokus är temat Alteration.

Current challenges represent opportunities for the architectural profession in creating sustainable built environment, and the potential of architectural thinking in managing complexity can contribute to research. For this we need to develop integrated theories and methods, clearly based in architecture as a discipline, in which design thinking stands at the centre. This strong research environment defines the built environment as a material culture, and the architectural profession as a “making discipline”.

 

  • Från loftgångslänga till framtidens gröna sociala boende
  • Miljonprogrammet – framtidens stad

 

I detta projekt undersöks hur nedgångna hus från miljonprogrammet kan bli framtidens gröna sociala boende, genom nya former av kollektivt boende innehållande privata bostäder med tillgång till gemensamma rum och tjänster, utveckling av upplåtelseformer, nyläsningar av det befintliga, tekniska förändringar i ett socialt perspektiv, energieffektivisering och lokala försörjningssystem. I projektet sammanförs läsningar på olika skalnivåer – detaljer i husens utformning, lägenhetslösningar, det lokala livet och områdets och de boendes relation till dem omgivande staden och större ekonomiska och ekologiska försörjningssystem. 
Syftet med projektet är att ta fram arbetsmetoder för och förhållningssätt till förnyelsen av det svenska miljonprogrammet innehållande sociokulturella, tekniska, antikvariska, energimässiga och arkitektoniska perspektiv. Med utgångspunkt i miljonprogramsområden i Stockholm och Malmö illustreras dessa arbetsmetoder och analytiska perspektiv. 
Projektet är delfinansierat av Delegationen för hållbara städer och innefattar en grupp forskare och praktiker från olika discipliner. Denna ansökan avser syntetisering av de olika delarna i projektet och sammanställning i en bok. 
Medverkande: Ola Broms Wessel, arkitekt, Spridd, projektledare; Klas Ruin, arkitekt, 
Spridd; Meike Schalk, forskare arkitektur, KTH; Tim Anstey, forskare
arkitektur, KTH; Moa Tunström, kulturgeograf, forskare i
samhällsplanering KTH; Erik Stenberg, arkitekt, KTH; Sara Vall & 
Linda Lindstrand, arkitekter; Nilsson Samuelsson, arkitekt med fokus på 
kulturmiljö, Dresden stadsbyggnadskontor; Per Hasselberg, konstnär; Anna Maria Orru, arkitekt och doktorand Chalmers; John Håkansson, fotograf; Rebecka Tarschys, arkitekturskribent; Peter Kjaerboe, forskare
energiteknik KTH."

Länkar/se även: http://architectureinthemaking.se