ÅTERVINNA RUMMET

Plats: Arkitekturskolan KTH och Lunds konsthall
Typ: Forskningsprojekt/utställning
År: 2005-2007"Sprawl Decoration" i det återvunna rummet 

2005-2007 deltog Klas Ruin i forskningsprojektet 'Återvinna Rummet' i samarbete med professor Elizabeth Hatz, Pål Röjgård och Roger Spetz vid Arkitekturskolan KTH. Forskningsarbetet var finansierat via medel från Vetenskapsrådet inom satsningen på konstnärlig forskning. En redovisning av forskningen presenterades i form av en utställning på Lunds konsthall jan 2006 där arbeten inom AKAD presenterades.Bilderna från Lunds konsthall presenterar Klas Ruins bidrag ´sprawl decoration´.