ATT SE DET MAN INTE KAN SE

Plats: Norrköping
Typ: Vinnande Tävlingsförslag,
Permanent utställning och inredning
År: 2008 - 2010
Beställare: Norrköpings visualiseringscenter
Area: 700 m2
Foto: Erik Törnkvist, Fredrik Sandin
 
Tävlingsvinst för fast inredning och utställning som visar visualiseringsteknik inom olika områden på Norrköpings Visualiseringscenter. Invigning maj 2010. Spridd ansvarade för inredning av delar av de publika lokalerna med bl.a restaurang, book shop och trapphus samt den permanenta utställningen ”Att visa det man inte kan se”.

Utställningen ger en introduktion till och nya perspektiv på forskningsfältet visualisering ur ett tvärvetenskapligt perspektiv med en uppdelning i 18 olika ”fallstudier” med rubriker som tex ”Från siffror till bild”, ”Skalbara resor i rymden” och ”Visuella effekter”. Varje fallstudie är representerad av en mer eller mindre interaktiv station/möbel, som ger besökarna möjlighet att undersöka och lära sig mer om hur visualisering är kopplat till en mängd olika områden.

Utställningen bygger på en öppen planlösning som inte bara skapar rymd och översikt, utan också möjliggör ytterligare att kunna koppla ihop de till synes olika världar som ingår i temat visualisering. Det öppna rummet i kombination med de interaktiva stationerna utformade i glas synliggör tekniken och ger en mångfacetterad visuell effekt som förstärker temat ytterligare.
Visualiseringscentret är inrymt i en gammal industrifastighet och förslaget tar stor hänsyn till huset och dess inneboende kvalitéer. Det är en byggnad med stark karaktär i sig med låga våningshöjder och karakteristiska pelare som också får ett tillägg i och med en spektakulär trappa med inbyggd utställning.