BOR VI I SAMMA STAD

 

Plats: Albyberget, Botkyrka
Typ: Debattbok
År: 2005
Projektgrupp: Ola Broms Wessel, Moa Tunström och Karin Bradley (red).
 

Spridd har ambitionen att delta i det ofentliga samtalet kring arkitektur och stadsplanering. Det är viktigt för verksamheten att etablera samarbeten med andra yrkesgrupper och uttrycka sig i andra fora än det byggda och i ritningen. I linje med detta tog kontoret initiativ till boken ”Bor vi i samma stad?” tillsammans med Moa Tunström och Karin Bradley. 

Bor vi i samma stad? - Om Stadsutveckling mångfald och rättvisa Stockholm 2005