BYÄLVSVÄGEN

Typ: Planeringsprojekt
År: 2010
 

Projektet siktar på att utarbeta ett exempel på hur flerbostadshus från miljonprogrammet kan bli framtidens gröna sociala boende. Projektet tar avstamp i fyra centrala utmaningar med området Byälvsvägen i Bagarmossen som konkret exempel:

1. Stora delar av miljonprogrammets hus, upp emot en fjärdedel av Sveriges samlade byggnadsmassa, står inför behov av renovering. Husen behöver energieffektiveras och lägenheterna anpassas för att bättre möta de nya hushållens behov med fler ensamstående såväl som större familjer.

2. Flera av rekordårens bostadsområden har börjat bli intressanta ur kulturhistoriskt och bevarandeperspektiv. Detta intresse – från aktörer såsom Stockholms stadsmuseum – blir ibland ett hinder för förnyelse och energieffektivisering.

3. Många miljonprogramslägenheter är hyresrätter. Ett av målen med detta projekt är att ta fram exempel på hur hyresrätten kan utvecklas till att erbjuda former för ökad gemenskap, service, flexibel tillgång till lokaler och därmed öka i attraktivitet och stimulera till ökat långsiktigt ansvar, energieffektivt användande och förvaltning av de boende själva.

4. Flera av miljonprogrammets flerbostadshus präglas av dåligt rykte: trots bra lägen och i många fall god rumslig standard önskar många boende flytta därifrån.

Givet dessa fyra utgångspunkter är det övergripande målet att demonstrera hur nedgångna hus från miljonprogrammet kan bli framtidens gröna sociala boende. Med detta menas: nya former av kollektivboende innehållande privata bostäder med tillgång till attraktiva gemensamma rum för fest, arbete, lek, gästboende, träning, andlighet, odling och tillgång till tjänster såsom lokalt producerad mat, tvätt, reparationer, osv. Sådana boendeformer är en stark internationell trend och efterfrågas av såväl unga, småbarnsfamiljer och äldre. Genom att inför den förestående renoveringen av husen ta ett sådant helhetsgrepp på boendet såväl som den sammantagna livsstilen kan miljonprogramsområden som Byälvsvägen bli ett exempel på ett verkligt nollutsläppssleverne med ökad livskvalitet.