Experiment Akalla

 

Plats: Akalla, Stockholm
År: 2015

I mötet mellan ett fastighetsbolag med flera vakanta lokaler och några ambitiösa lokala organisationer i Akalla håller något nytt på att födas. En plattform för lärande möten och aktiviteter som lyfter närområdet. Men också en modell som kan användas på fler platser.

I Stockholm finns över 1.000.000 kvadratmeter tomma kontorslokaler. Samtidigt är många föreningar, organisationer och flera mindre entreprenörer i skriande behov av just detta: Lokaler, nätverk, möten med andra – och det där extra lilla stödet för att komma igång eller skala upp en spännande idé. Under årets arbete med Färgfabriken uppkom idén hos Brostaden att skapa en sådan plats.

Platsen: Själva lokalen går under arbetsnamnet Akalla piloten. I en stor kontorslokal på bottenplanet av ett kontorshus på Finlandsgatan i Akalla har Arkitektbyrån Spridd, fastighetsbolaget Brostaden, Fryshuset, Rinkeby tv, samhällsentreprenörerna Refo, Coompanion och Young Innovation Hub gått ihop för att skapa en unik plats.

Samproduktion och delande på riktigt. Verksamheterna är så pass olika att korsbefruktningen mellan dem blir väldigt spännande och oväntade, samtidigt som alla hålls samman av vissa gemensamma värden och intressen. Det har genererat en ny sorts ”makerspace ”. En annorlunda plats där idéer skapas och där delandets möjligheter utnyttjas till max.

Metoden: Unispace kan bli en unik form av csr (corporate socialresponsability) som skapar en plattform för stadsdelens föreningar och mindre entreprenörer och en koppling till det lokala näringslivet. De får tillgång till bra lokaler billigt, och betalar endast rörliga kostnader såsom el och vatten. Fastighetsägaren bidrar till ett starkt lokalsamhälle men får också levande lokaler. Ingen fastighetsägare vill ha tomma lokaler. Lokaler intill andra tomma lokaler är svåra att hyra ut. Det behövs människor, liv och rörelse. Mer aktivitet gynnar alla. Det finns en stor kraft i samarbeten och många möjligheter i en mötesplats, inte minst när resurserna för arbetet är knappa.

Unispace är en modell som låter föreningar och initiativrika individer att både få plats och ta plats.

Pilotprojektet och metoden presenteras på utställningen Experiment Stockholm på Färgfabriken 23 sep-29 nov 2015.