FITTJA PEOPLE´S PAlaCE

 

Plats: Fittja, Stockholm
Typ: Renovering hyresrätter
År: Pilotprojektet Krögarvägen 2, 2013-2016
Hela Fittja, 2017- pågående
Beställare: Nordic Innovation, Botkyrkabyggen
Samarbete: NCC

Presentation av projektet som pdf

 

Fittja People´s Palace var det vinnande förslaget i den svenska delen av Nordic Built Challenge 2013, - en tvärvetenskaplig tävling som frågade efter hållbara, lönsamma och skalbara metoder för renovering av några av de vanligaste byggnadstyperna i Norden. Spridd vann tävlingen tillsammans med NCC, och arbetet med att genomföra pilotprojektet på Krögarvägen 2 avslutades 2016. Pilotprojektet vann första pris i SABO Tävlingen om årets bästa renoveringsprojekt 2017 och blev även nominerat bland 20 projekt till Årets Bygge 2017 där det till slut kom med bland de fem finalisterna. I februari 2017 signerades ett ett historiskt långsiktigt partneringavtal mellan Botkyrkabyggen, NCC och Spridd om renovering och områdesutveckling för hela Fittja, ett projekt som inletts och beräknas pågå upp till 10 år. 

En grundläggande del av projektet är att ta vara på områdets kvaliteter och utnyttja des potential, och att involvera boende och lokala intressenter i en transparent process. I den pågående dialogen med hyresgästerna har en lokal i bottenvåningen som oväntat stod tom omvandlats till utställningslokal och mötesplats där projektet och den framtida utvecklingen diskuteras med de boende.

Fittja är ett typiskt exempel på den svenska efterkrigstidens välfärdsarkitektur - byggd som ett svar på de samhälleliga ambitionerna om prisvärda bostäder för alla medborgare på 1960- och 70-talet. Idag finns det ett överhängande behov av renovering av dessa områden. Det kommunala fastighetsbolaget Botkyrkabyggen AB efterlyste en metod för att renovera sitt fastighetsbestånd i Fittja som förmår lösa de akuta tekniska problemen utan att driva upp hyresnivåerna, och samtidigt bidrar till områdets långsiktiga utveckling.

Renoveringen omfattar en byggnad på Krögarvägen i Fittja med 72 lägenheter med stambyte, energiförbättrande åtgärder och förbättring av gemensamma ytor som genomförs med kvarboende. Avsikten är att utveckla en metod som ska kunna tillämpas på hela området på sikt.
 

Juryutlåtande

Fittja Peoples Palace is the most courageous proposal in the competition. Although not innovative in any classical sense, it does represent a radical departure. The proposers dared to suggest small, but strategic changes. The proposal adhered to the financial parameters established in the programme and thereby satisfied competition objectives. The proposers managed to make the difficult decisions considered compromises.

Små och strategiska förändringar

The proposal does not involve a total remodernization with full accessibility, maximum additional insulation and total renovation of the apartments. Instead, less strategic, surgical action is proposed that satisfies requirements in a sufficiently good way, or in the best possible way, as it will allow current tenants to remain in their homes and enjoy a much-improved living environment.

Motverka dramatisk hyreshöjning

The approach that runs throughout the proposal is scalable, i.e. it can be applied to many other million programme districts, even if it can be criticized for producing buildings that, once renovated, will not meet that standards of new-build properties in respect of full accessibility, acoustics, air quality or energy efficiency. The absence from the proposal of an FTX system is something that the jury criticized, but the final analysis this criticism was not regarded as being fatal to the proposal.

Generell metod samt ifrågasättande av Nybyggnadsstandard som mål

 

Läs mer
Så ska vi rusta upp miljonprogrammen
Samtal runt köksbordet avgörande i nominerad renovering
Renovering på de boendes villkor
Fittja People´s Palace vinner Nordic Built Challenge i Sverige