K2 / VISNINGSLOKAL FITTJA

Plats: Fittja, Botkyrka
Typ: Visnings- och möteslokal boendedialog
År: 2014
Beställare: Botkyrkabyggen AB

I slutet av april öppnade K2 i Fittja - en lokal för möten och dialog i det hus som blir det första att renoveras efter Spridd och NCC’s vinnande koncept från tävlingen Nordic Built Challenge.

I första steget ska den presentera en utställning, där de boende i huset guidas genom olika stationer som beskriver projektet och dess ambitioner.

De olika delarna ska beskriva:
1)bakgrund, behov och syfte
2) vision och områdets historia
3) tävlingen
4) process, kvarboende, vad det kommer innebära
5) avgränsningar av de boendes inflytande
6) interaktiva delar där de boende kan uttrycka åsikter om lägenheter, gemensamma utrymmen och utemiljö.

På golv och delvis väggar i lokalen målas ritningen av den typlägenhet som finns på ovanliggande plan. I denna abstraherade boendemiljö presenteras renoveringsförslaget bit för bit kopplat till de berörda rummen. Tex används badrum som plats för att prata om stambyten och process, och trapphus för att prata om trygghet.

På ett stort bord finns ritningar på alla våningsplan tryckta.

I lokalen görs en fullskaleritning av en typisk lägenhet, och är tänkt som en öppen verkstad under projektet. Möbler levereras av återbruksföretaget Verdandi. 


Möbler levererades av det lokala återbruksföretaget Verdandi. 

K2 är en del av projektet Fittja People's Palace

Läs mer: Samtal runt köksbordet avgörande i nominerad renovering