VILLA GAMBRINUS

 

Plats: Nässjö
Typ: Tävlingsbidrag
År: 2007
Projektgrupp: Arkitekterna Ola Broms Wessel, Anna Chavepayre, Jim Hagelin, Nicole Meyer, Klas Ruin, Christina Shutrick, Pär Sommarström
Konstnär: Matilda Fahlsten
Konstruktör: Sture Samuelsson
 

Bostäderna efterfrågas huvudsakligen av barnfamiljer och 40-talistgenerationen som nu går in i pensionsåldern. Detta är ett boende där mycket tid spenderas i hemmet. Viktiga kvaliteter i projektet är:

Varje lägenhet har en stor och varierad balkong.

Samtliga lägenheter har direktkontakt till en trädgård på markplan eller odlingslott på takterrassens ”koloniträdgård”.

Ett rationellt, kostnadseffektivt byggande som tar upp småländsk träbyggnadstradition men med modern teknik.

Att badrummet får en ny socialt aktiv plats i hemmet.

En rationell parkering där man kan parkera under huset och åka direkt upp till sin lägenhet eller direkt nå sitt lägenhetsförråd från garaget.

Lägenheter över hörn vilket garanterar att samtliga lägenheter får utsikt mot den publika parken.

Byggnadsskalets repetitiva uppbyggnad av längsgående balkonger/vinterträdgårdar möjliggör ett rumsligt flätverk mellan interiör och exteriör. Med utgångspunkt från skotska tartanmönster har konstnären Matilda Fahlsten tagit fram olika färgsättningsförslag för de enskilda husen. Fasadbeklädnad föreslås vara formplywood. Med ny teknik är det återigen möjligt att bygga flervåningshus i massivträ, något som också är bra ur miljösynpunkt.