IMPERFECT BEAUTY
Stockholm, Tensta konsthall
2013 Föreläsning

Kartläggning av det offentliga rummet i Miljonprogrammsstaden ur ett rumsligt, socialt, politiskt, ekonomiskt och historiskt perspektiv med internationella exempel som bakgrund.

Förslaget till kurstema springer ur diskussioner som Spridd har haft med Maria Lind som leder konsthallen under en längre tid angående möjligheter till samarbeten. Under HT2013/VT14 kommer Tensta konsthall driva ett projekt som kallas Tensta Museum.
Projektet kommer att fungera som en ram kring skilda arrangemang som fokuserar på frågan om kulturarv i vid bemärkelse. Projektet knyter an till Spridds arbete med Miljonprogrammet som bl.a. är ett samarbete med starka forskningsmiljöer Architecture in the Making och Architecture in Effekt som inom kort kommer att samlas i en publikation. Arbetet har även drivits tex. i elective-kursen ” Infratecture” som Spridd höll våren 2012 och i kontorets arbete med Stockholm on the Move, utställning på Färgfabriken (som också var tema för höstens orienteringskurs), Mångkulturcentrum, ett mosképrojekt i Rinkeby som Spridd driver för närvarande och samarbeten I projekt så som Knitting House, konstprojekt av Elin Strand Ruin. En orienteringskurs hösten 2013 skulle gå närmare in på kunskapen om historiska aspekter på Miljonprogrammet och livet i Miljonprogramsstaden. I samarbete med bade forskare inom relevanta fält, tjänstemän och konstnärer görs ett arbete på plats i Tensta där potentialen i Miljonprogrammet som kulturarv undersöks ur ett internationellt perspektiv; möjligheter och tankemönster från Miljonprogrammets tid undersöks och sätts i relief till vår samtid.
Föreläsningar: Internationella gäster från bl.a. Frankrike, Storbritannien och Tyskland
(tex Lacacon & Vassal, English Heritage, Raumlabor mfl som arbetat med detta stora
modernistiska bostadsområden), personer som talar om teman så som participatory
planning, historiskt perspektiv (tex Crimson Architectural Historians), kopplingen mellan
arkitekturpraktik och konstpraktik men även filmmedium i relation till stadsplanering/analys mm