NYA MEDARBETARE SÖKES!

DSC_0407_1.jpg

Spridd är ett arkitektkontor som arbetar i ett fält mellan forskning och projekt. Fokus är processen vid om- och nybyggnad av miljöer i förändring, från interiörer till stadsdelar. Kontoret har vunnit en serie tävlingar och fått nya projekt inom bostadsbyggande, utställningar, ombyggnad av miljonprogrammet och publika byggnader och behöver därför förstärka teamet med ytterligare tre medarbetare.

För ytterligare information kontakta: Klas Ruin på +46 733 50 3029
Skicka din ansökan, portfolio samt referenslista till: jobb@spridd.se

Handläggande arkitekt
Utbildad arkitekt med minst 5 års arbetslivserfarenhet med god gestaltningsförmåga, brett intresse för samhällsanalys och vana att driva projekt. Du har erfarenhet som handläggare inom nyproduktion av flerbostadshus eller projekt av motsvarande komplexitetsgrad. Meriterande är också erfarenhet av projektering i ArchiCAD.

Medverkande arkitekt
Utbildad arkitekt med minst 2 års arbetslivserfarenhet med god gestaltningsförmåga och brett intresse för samhällsanalys. Meriterande är också erfarenhet av projektering i ArchiCAD.