DSC_0407_1.jpg

Spridd är ett arkitektkontor som arbetar i ett brett fält mellan forskning och projekt. Fokus är processen vid om- och nybyggnad av miljöer i förändring, från interiörer till stadsdelar. Vi arbetar med såväl tidiga ide´- och processarbeten som projektering av bygghandlingar. Vi är alltid på jakt efter kreativa, nyfikna och nytänkande människor med en inställning till arkitektur som en social konst. I centrum för vår praktik står ritandet, därför värdesätter vi högt förmåga att uttrycka sig i ritning, skiss samt bild.

 

Vi eftersträvar att alla på kontoret kan driva ett självständigt arbete och söker främst en person med minst 4 års erfarenhet. Om detta stämmer överens med dig så är du välkommen att skicka en ansökan innehållande portfölj (PDF max 10MB), CV samt personligt brev till: jobb@spridd.se


För ytterligare information kontakta: Hanieh Heidarabadi på +46 709 615 005