LINDÄNGEN

 

Plats: Lindängen, Malmö
Typ: Nytt centrum
År: 2013
 

Spridds förslag till program för förnyelsen av Lindängens centrum i Malmö. Lindängen är ett miljonprogramsområde i södra Fosie som ligger i direkt anslutning till den nya landskapsparken i Lindängelund och närhet till det nya centrumet i Hyllie. Projektet är en del av Spridds fokus på Miljonprogrammets förnyelse.