LOW RISE HIGH DENSITY
Stockholm, KTH School of Architecture
2004-2005 Kurs

Årskurs 4-5.
Platsen för projektet var Bredäng vid gränsen mot Mälarhöjden och byggnadsprogrammet ett äldreboende i en sluttning ner mot Mälaren.

Landskapets topografiska förutsättningar och
byggnadsprogrammets blandning av lägenheter och gemensamma funktioner låg till grund för
studier av historiska terrassbyggnader som t.ex. Siedlung Halen (1955-61) av Atelier 5 såväl Sköndals
terrasshus av Axel Kandell (1960). Vissa examensarbetestudenter.