MILJONHEMMET
2009

Teknikutvecklingsprojektet Miljonhemmet. 

Utredning av miljonprogrammets bostäder för Skanska. Spridd hade hand om arkitektdelen i Skanskas teknikutvecklingsprojekt Miljonhemmet som fokuserade på förenklade lösningar för renoveringen av miljonprogrammets hus. Projektet är en bred genomgång av typiska problemställningar som en upprustning ställer med avseende på så väl tilläggsisolering, stambyte, nya luftsystem, och material och ytskikt.
En nyckelfråga var hur prefabricerade moduler kan effektivisera processen.