MILJONPROGRAMMET

 

Social hållbarhet - 10 års arbete med miljonprogrammet

Spridd har alltsedan kontoret grundades 2005 arbetat med miljonprogrammet. Ett drygt decennium senare ser vi att arbetet har givit resultat. Frågan om renovering och komplettering av miljonprogrammet har kommit att stå i fokus i diskussionen om social hållbarhet. Kontorets bägge grundare Ola Broms Wessel och Klas Ruin har talat om arbetet i många sammanhang, så som Business Arena i Stockholm.

Spridds arbete inleddes med publiceringen av debattboken ”Bor vi i samma stad” som utkom 2005. Boken lade grunden till ett arbete som därefter kretsat mellan forskning och projekt. Oavsett om arbetet rör kompletteringsbebyggelse eller ombyggnad av enskilda hus står processen i centrum. Att förändra en boendemiljö kräver att arbetet sker stegvis på flera plan i samarbete med olika aktörer. För detta ändamål har kontoret byggt upp metoder och stödjande verktyg som tex Miljonprogramsklockan.

Kontoret har bland annat fått stöd av Delegationen för hållbara städer. Bland konkreta projekt återfinns vinst i Nordic Built Challenge med projektet Fittja People´s Palace, ett nu färdigställt projekt med renovering av ett punkthus i Fittja för Botkyrkabyggen i samarbete med NCC. Efter vinst 2016 i upphandlingen av hela Botkyrkabyggens bestånd i Fittja fortsätter nu samarbetet med NCC och kommer även inkludera områdesutveckling. Andra projekt rör områdesutveckling av Albyberget för Mitt Alby samt ombyggnad av centrumanläggningar, nybyggnad av offentliga byggnader såsom två moskéer i Rinkeby och Bromsten, nya sociala samlingsplatser som Unispace i Akalla och ett flertal dialogprojekt. Kontoret fick även internationell uppmärksamhet för Fittjapaviljongen vid Arkitekturbiennalen i Venedig 2014.

 

 
 
 Klockan som verktyg

Klockan som verktyg

 Mångkulturcentrum Rinkeby

Mångkulturcentrum Rinkeby

 Jordbro centrum

Jordbro centrum

 Färgfabriken Stockholm on the move

Färgfabriken Stockholm on the move

 Årby Norra

Årby Norra

 Experiment Akalla

Experiment Akalla

 Tingstorget

Tingstorget

 Lindängen

Lindängen

 Fittja Peoples palace

Fittja Peoples palace

 Ryd

Ryd

 K2 Visningslokal

K2 Visningslokal

 Kyrkbacken

Kyrkbacken

 Albyberget

Albyberget

 Fittjapaviljongen Venedig 2014

Fittjapaviljongen Venedig 2014

 Byälvsvägen

Byälvsvägen

 Bor vi i samma stad

Bor vi i samma stad