MOT TIDEN

Plats: Bonniers konsthall, Stockholm
Typ: Tillfällig utställning - Rumsliga lager på utställningen "Mot tiden" 
År: 2007
Projektgrupp: Ola Broms Wessel, Per Hall, Klas Ruin
Foto: Per Mannberg
 

Mot tiden är en utställning som samlar 20 konstnärer och skönlitterära författare som på olika sätt arbetar med historia, historieberättande och tid. Spridd har ansvarat för utställningsarkitekturen där den annars extroverta konsthallen med genomgående glasfasad har mörklagts.  Med hjälp av tunna väggar, textilier, färgytor och ljussättning har den befintliga rumsordningen justerats för att etablera en arkitektur som i lager på lager bereder plats för de utställda verken.

Läs mer Bonniers konsthall