Öppning av Fittjapaviljongen i Venedig

Idag öppnar Fittjapaviljongen i anslutning till 14:e arkitekturbiennalen i Venedig. I en venetiansk trädgård står ett utsnitt av en typisk svensk miljonprogramslägenhet – här uppförd som en helt öppen träpaviljong. De omgivande byggnaderna syns genom väggarna, och blandas med den svenska miljonprogramsarkitekturen. 

Fittjapaviljongen i Venedig av Botkyrka konsthall ställer frågor om hur miljonprogrammets arkitektur kan bidra till nya former av offentliga rum och stadsutveckling. Fjorton internationella arkitekter och konstnärer presenterar verk som alla har koppling till Fittja.  Lägenhetspaviljongen är gjord av arkitektkontoret Spridd, som arbetar med att utveckla nya metoder för renovering i Fittja. 

- Det vi gör i Venedig kan ses som en liten del av ett större arbete med att belysa de kvaliteter och den potential som finns i Fittja, säger Klas Ruin, arkitekt på Spridd. Att lösa det akuta behovet av teknisk upprustning av miljonprogrammets byggnader till en rimlig kostnad är en stor samhällsutmaning. Tidigare renoveringar i dessa områden har fokuserat mycket på en utseendemässig förändring från utsidan. Vår paviljong sätter fokus på insidan, och de stora arkitektoniska kvaliteter som finns i bostäder från den här tiden. Att lyfta fram dessa värden är en viktig strategi för att kunna göra renoveringen till låg kostnad – det som fungerar väl behöver inte förändras. 

Paviljongen i Venedig är möblerad med ett långt bord, där ritningar på alla våningsplan i det första huset att renoveras finns tryckta. Under våren har bordet stått i Fittja, och de boende i huset har gjort kommentarer om sin egen lägenhet direkt på bordsskivan.

- Vårt arbete handlar mycket om att minska avståndet mellan planering och realisering, säger Klas. Den dialogprocess vi inlett är ett sätt att förankra projektet i området och inkludera de boende och andra verksamma i området i hela processen.

- Diskussionen om hur arkitektur från den här tiden ska utvecklas pågår överallt. Det finns inget färdigt svar på frågan, och inte ens en färdig problemställning, säger Tor Lindstrand, arkitekt och forskare. Arkitekturbiennalen i Venedig är den största enskilda arkitekturhändelsen i världen. Att placera en förort som Fittja i denna prestigefyllda kontext är ett sätt att få syn på området från ett annat håll. Vi vill bidra till att vidga begreppen och öppna för nya tolkningar för vad en plats som Fittja kan vara - ett område som på många sätt är långt mer intressant än de innerstadsområden som byggs idag. 

Curator: Joanna Sandell, chef för Botkyrka konsthall. 
Arkitekt: Klas Ruin och Ylva Frid, Spridd AB 
Samarbetspartner: Botkyrkabyggen AB 

Läs mer: 
Fittja People´s Palace på Spridds hemsida
Fittjapaviljongen, Botkyrka konsthall