Arkitekturbiennalen i Moskva: Nordic Block

NB_överblick.JPG

Spridd medverkade i utställningen "Nordic Block" på Moskvas 4:e Arkitekturbiennal 21-25 maj 2014. Utställningen frågade efter tendenser inom nordiskt kvartersbyggande, och Fittja People's Palace hade valts ut som exempel på arbetet med att renovera och vidareutveckla välfärdsstatens arkitektur. Ylva Frid presenterade projektet på plats i Moskva.

Curator för den svenska delen av utställningen "People's Palaces" var Emilia Rosenqvist/Färgfabriken. Nordic Block producerades av Project Baltia magazine. 
Mer information: Project Baltia 
Foto: Emilia Rosenqvist