Albyberget - förslag, markanvisningstävling

Markanvisningstävling för Botkyrka kommun. Förslag på nya bostäder samt stärkande av stadsdelen genom skapande av tydligare centrumbild. Förslaget innebär att arbeta runt ett stort torg. Byggsystemet innebär hyresrätter som boendeform, vilket innebär ekonomiska utmaningar, miljökraven är också högt satta. Beställare Mitt Alby. Läs mer om förslaget här.