Välkommen Ann!

6.jpg

Vi välkomnar Ann Bexelius till kontoret! Ann passar perfekt in i vår grupp av arkitekter med sin breda erfarenhet inom arkitektur- och kulturprojekt. Hon kommer närmast från Kjellander+Sjöberg Arkitektkontor där hon arbetat som handläggande arkitekt med bostadsprojekt och stadsbyggnad. Ann har tidigare arbetat med bland annat bostadsprojekt, förskolor, skolor och ålderdomshem, enfamiljshus och ombyggnation av kontorshus i egen regi och i samarbete med andra. Med sin erfarenhet av projektledning och projektering av bostäder kommer hon väl in i Spridds växande verksamhet inom nyproduktion av flerbostadshus.  

Hon förstärker även kontorets kunskap inom utställningsformgivning och curatoriell verksamhet. Efter tidigare studier på Stockholms Universitets curatorutbildning har hon bedrivit egen utställningsverksamhet och har även varit ansvarig curator för arbetet med en konstutställning i Ukraina för de nordiska och baltiska ambassaderna på Nationalmuseum i Kiev. Hon har nyligen varit ansvarig utställningsarkitekt för pågående utställning om Francesca Woodman på Moderna Museet.

Med Ann på kontoret har vi även lyckats med vår målsättning att knyta skrivande och idéstarka personer till det fortlöpande arbetet med att bygga ut kontorets idébas som vi kallar Workspace.  

Välkommen Ann!