SPRIDD OM MILJONPROGRAMMET I DAGENS SAMHÄLLE

DEBATTARTIKEL - Låt miljonprogrammet växa inifrån!

Miljonprogrammets bebyggelse har uppenbara förtjänster som måste lyftas fram och utnyttjas till fullo. Att betrakta och döma 60- och 70- talets bostadsområden med en snäv bild av innerstaden som måttstock ger en förenklad och negativ bild av en livsmiljö med stora kvaliteter, skriver arkitekterna Klas Ruin och Ola Broms Wessel.

Läs den hela debattartikeln i Dagens Samhälle.