Moské ny siluett mot E18

Spridd har tagit fram ett förslag till Mångkulturcentrum med moské i Rinkeby på uppdrag av Islamiskt Kulturcentrum. Efter flera års arbete har detaljplanen för tomten på Rinkebysvängen, precis bredvid trafikplats Rinkeby, äntligen accepterats. Vi ser fram emot att arbeta vidare med projektet.

Järva är ett unikt område i Stockholm och i världen. Här lever över 60 000 människor från jordens alla hörn.  Närheten till Järvafältet och bra kommunikationer med resten av staden och regionen gör att allt fler människor och företag väljer att flytta till området. Samtidigt är Järva ett område med många utmaningar. Förutom upprustningen av bostadshusen som byggdes inom Miljonprogrammet under 1960- och 70-talet, förbättring av infrastruktur och handelsstråk är det viktigt att skapa offentliga platser som bejakar mötet mellan kulturer och religioner och ta tillvara det goda som ett mångkulturellt samhälle medför.

Utvecklingen av handel och kulturliv inom miljonprogrammet återspeglar behoven hos de boende. Efterfrågan och uppfinningsrikedomen är stor. Bottenvåningar och källarlokaler används i allt större utsträckning på annat sätt än vad som ursprungligen avsågs. Nästa fas i denna stadsutveckling är nybyggnad som denna byggnad blir ett tydligt exempel på. 

I Mångkulturcentrum är entréplanet utformat som en bricka vilandes på kanten ut mot Järvafältet, den bildar ett öppet torg med publika funktioner öppna för allmänheten. Det höga rektangulära moskérummet är placerat på våningen ovanför. Lösa skärmväggar möjliggör den önskvärda flexibilitet som krävs för de skilda funktioner och aktiviteter rummet skall erbjuda. Byggnaden är utformad som en inbjudande plats öppen för allmänheten med restaurang, handel, ungdomsverksamhet, gym, utbildning, bibliotek och vårdlokaler. Föreningens medlemmar har framför allt somalisk bakgrund.

– Jag ser stor nybyggaranda bland somalisvenskarna, vilket är inspirerande. En muslimsk kulturcenter av den digniteten sätter Rinkeby på kartan och erbjuder ett offentligt rum som är inkluderande, säger Awad Hersi (MP), Ordförande i Spånga stadsdelsnämnd.

Projektet kommer att uppföras på Rinkebysvängen, granne med de välkända loftgångsfasaderna som formar Rinkebys siluett med en makalös utsikt ut över Järvafältet endast 25 meter från E18.  För att få en böneriktning mot Mecka har byggnaden fått en i stadsplanen unik geometrisk utformning. Bullernivån har godkänts av nämnden och finansieringsprocessen är igång men vilar helt på ideella insatser.

– Efter 5 års arbete har nu äntligen detaljplanen vunnit laga kraft och arbetet kan inledas med detaljplaneringen av byggnaden. Det blir ett positivt tillskott för Rinkeby och för Stockholm, säger arkitekterna Klas Ruin och Ola Broms Wessel.