Vision för Albyberget

Sedan snart 2 år tillbaka har vi arbetat med Albybergets utveckling för fastighetsägaren Mitt Alby. Arbetet är ett visionärt helhetsåtagande och siktar mot en utveckling från den lilla till den stora skalan med utgångspunkt från de stora kvalitéer som området besitter. Ett viktigt startskott är invigningen av lokalen Rådslaget i december. Rådslaget är mitt Albys Framtidsverkstad som etablerar en fysisk samlingspunkt för de kommande årens arbete.  Arbetet inbegriper om-, på-, ut- och nybyggnad av bostäder, handel, social service och utveckling av den gemensamma utemiljön.