Vi söker handläggande arkitekt

Samhället förändras. Positioner i hemmet, på arbetsplatsen och i staden kräver omtolkningar. Givna föreställningar om centrum och periferi behöver omformuleras. Spridd etablerades för att delta i detta.

Spridds projekt spänner över ett brett fält från utställningar till stadsplanering, från forskning till detaljprojektering. Stort fokus ligger på bostäder, i synnerhet utveckling av miljonprogrammets stadsdelar genom stadsdelsutveckling, dialog, ombyggnad och nybyggnad.

Vi står nu inför ett antal intressanta nybyggnadsprojekt, främst flerbostadshus, och behöver därför förstärka kontoret med ytterligare en handläggande arkitekt. Vi söker någon med god gestaltningsförmåga och brett intresse för samhällsanalys och teknik.

Kvalifikationer:

·      utbildad arkitekt med minst 5 års arbetslivserfarenhet

·      erfarenhet som handläggare inom nyproduktion av flerbostadshus eller projekt av motsvarande komplexitetsgrad

Meriterande är också erfarenhet av projektering i ArchiCAD.

För ytterligare information kontakta:

Skicka din ansökan senast 7 september, portfolio samt referenslista till:

jobb@spridd.se

Ämnesrad i mailet: ”Handläggande arkitekt 2015”.