SPRIDD PÅ BUSINESS ARENA

Det är återigen dags för Business Arena på Stockholm Waterfront Congress 16-17 september 2015. Vi finns på plats för att träffa företrädare från hela samhällsbyggnadsbranschen och framförallt delta i seminarier och debatter om aktuella utmaningar, trender och framtidsfrågor som är avgörande för Sveriges utveckling.

Klas Ruin, arkitekt och grundare av Spridd, medverkar i seminarium 6 onsdagen den 16 september kl. 16:00, Nya perspektiv på social hållbarhet.
Frågor som behandlas är: Hur bär man sig åt för att slutsatserna från en social konsekvensbeskrivning överförs till konkret verklighet över tiden? Hur undviker man förutfattade meningar när man ska renovera ett miljonprogramsområde? Vilka erfarenheter finns när det gäller stadsbyggnad som verktyg för att undvika social segregation?

Ola Broms Wessel, vd, arkitekt och grundare av Spridd, medverkar i seminarium 12 torsdagen den 17 september kl. 11:30, Hur håller man staden öppen för alla?
Frågor som diskuteras är: Går det att balansera marknadskrafternas inflytande med behovet av ett offentligt rum? Vad kan arkitekter och planerare göra för att göra storstaden inkluderande? Hur ser de stora fastighetsägarna på sin roll när det gäller att göra staden tillgänglig för alla?

Vi ses på Business Arena, hör gärna av er så bokar vi en träff i förväg!