VINNA ELLER FÖRSVINNA - NY VISION FÖR ARKDES AV SPRIDD

Spridd har tagit fram ett idéförslag till utformning av ny basutställning för Arkitektur och designcentrum i Stockholm.

Förslaget är en basutställning som formar ett nytt museum i två plan inne i ArkDes nuvarande lokaler.  Den välkända stora rymden i den gamla exercishallen, platsen för Pontus Hulténs legendariska, ikoniska utställningar på 60-talet, omvandlas till ett myller av små och stora rum där besökaren kan ta del av olika sidor av det stora ämnesområdet: ArkDes får en basutställning som bildar ett centrum som knyter ihop museets olika delar.

– ”Arkitektur, design och hållbarhet är stora, engagerande och samhällsbärande ämnen som kräver utrymme för att göras rättvisa. I Spridds djärva gestaltning använder vi våra lokaler för att maximera utställningsytan och skapa nya och många upplevelser av arkitektur, design och hållbarhet då, nu och i framtiden”, Veronica Hejdelind, publik chef på Arkitektur och designcentrum.

Utformningen av basutställningen i två plan utnyttjar Exercishallens möjligheter i höjd och ljusföring som inte gjorts tidigare. Raden av högt sittande fönster mot öster ger utblickar över omgivningarna. Befintliga takfönster framhävs och förslaget tillåter en individuell ljussättning som kan skapa stämning och anpassas till hantering av ljuskänslig media.

– ”En lösning i två plan ger möjlighet att kurera utställningar med större flexibilitet och variation med en arkitektur som ska beröra både kropp och tanke”, Ola Broms Wessel och Klas Ruin ansvariga på Spridd

Spridd har lång erfarenhet av utställningsformgivning med projekt för bl.a Bonniers Konsthall, Polismuseet, Arbetets Museum och C-center i Norrköping.

Läs mer om projektet ArkDes ny basutställning