SPRIDD PÅ STADSBYGGNADSDAGEN ALBY 2015

Årets Stadsbyggnadsdag äger rum den 25 september i Subtopia i Alby med temat ”Botkyrkas offentliga rum”. Spridd som arbetar med utvecklingen av bostäder och handel på Albyberget deltar på dagen tillsammans med Mitt Alby.

På agendan finns bland annat presentation av Statens konstråds arbete med konstnärlig gestaltning av miljonprogrammets gemensamma platser, diskussion om möjligheter och mötesplatser i förstaden, utställning om projekt på gång i Botkyrka kommun, 15 aktuella utvecklingsprojekt presenteras av projektledare och entreprenörer samt workshop som leds av Jan Åman och Tomas Rittsel.

För mer information och program besök Stadsbyggnadsdagen Alby 2015.