Välkommen Jakob!

11.jpg

Jakob genomförde sin arkitektutbildning vid KTH, Architectural Association i London, samt konstakademin i Köpenhamn. Sedan sin examen i Stockholm våren 2014 har han studerat vidare konst och arkitektur på post graduate-nivå vid Kungliga konsthögskolan, samtidigt som han har bedrivit egen arkitektverksamhet. Jakob har arbetat i olika skalor, såsom med projekt inom gränsfältet mellan konst och arkitektur i Detroit och Kapstaden, samt bostadsprojekt inom Stockholmsområdet. Han har bedrivit ett längre engagemang i Fittja, som har lett till flertalet utställningar för Botkyrka konsthall, där materialet blivit till underlag för utvecklingsarbete för aktörer såsom Botkyrkabyggen samt kommunen. Han har även projekterat nya bostadsområden för Origo arkitekter, före detta Höijer-Ljungqvist, som en gång i tiden var arkitekterna som ritade Fittja. Genom sin erfarenhet från både konst- och arkitekturvärlden har Jakob arbetat med flertalet utställningar, både som arkitekt och konstnär, samt scenografi och offentlig gestaltning. 

Spridd är inne i en växande fas och lägger ned stor energi på att hitta de rätta personerna för att ta sig an de större projekt kontoret nu arbetar med. Medvetet har vi letat efter personer som delar vårt intresse för arkitekturen som en social konst, en profession som förenar teknik, konst och politik. Med Jakob med i gänget har vi ytterligare en person med det breda register som krävs för att ta sig an dessa utmaningar.

Välkommen Jakob!