7-stadskonferens i Linköping 2017

7 stad.jpg

Ola Broms Wessel medverkar imorgon torsdag som talare på årets 7-stadskonferens i Linköping 2017 under temat Kunskapsutbyte om kommunernas kvalitetsarbete – Hur arbetar vi för att nå högre kvalitet i stadsbyggandet och arkitekturen?

Årets 7-stadskonferens har ett övergripande tema om kvalitet i stadsbyggandet och arkitekturen. För att belysa temat från flera håll kommer konferensen bland annat att fokusera på komplettering i miljonprogramsområden där Ola berättar om Spridds arbete i bl.a Eskilstuna och Botkyrka. 

Tid: 11-12 oktober 2017