SPRIDD ÖNSKAR ER ALLA EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

Julkort-2017_mailchimp.jpg

2017 har präglats av inre och yttre byggande. 
Nya lokaler på Södermalm och ny intern organisation med flera nyanställda har lagt en stabil grund för framtiden. Förändringen har fallit väl ut med bland annat viktiga tävlingsvinster som nu projekteras. 
Under året har ett flertal hus färdigställts och vunnit priser samtidigt som kontorets arbete inom stadsplanering växer.

1 Bostadshuset Väv, Norrköping, inflyttning mars
2 Tävlingsvinst, Bostadshuset Sfinx, Eskilstuna för Reinhold Gustafsson
3 Bomassan i Hökarängen i samarbete med Konsthall C
4 Tävlingsvinst, Bostadshuset Sfinx, Eskilstuna för Reinhold Gustafsson
5 Albyberget, nybyggnation flerbostadshus i miljonprogrammet, byggstart 18/19
6 Bostadshuset Träloftet i Vallastaden, färdigställt
7 Ny stadsplan Årby Norra i samarbete med Eskilstuna kommun
8 Tävlingsvinst, Transformation av St Paulskyrkan vid Mariatorget för Stockholms Stadsmisssion

Vi riktar ett stort tack till alla samarbetspartners, uppdragsgivare och vänner och ser fram emot 2018 tillsammans.