Spridd på Stockholm Furniture Fair 2017

Ola Broms Wessel deltar i paneldebatten Bakom tapeterna – hur bygger vi Sveriges framtid?
I Sverige byggs fler bostäder än på mycket länge – men med vilken byggnadsmässig kvalitet bygger vi egentligen vår framtid? 
I Växjö har Spridd Arkitekter ritat ett helt kvarter inspirerat av 1890-talet och den tidens hantverksmässiga byggande. Bland unga arkitekter är intresset för hantverk, gedigna material och robusta hus stort. Men det industriella bostadsbyggandet av idag pekar åt motsatt håll. Arkitekten Erik Stenberg, som forskat om 1960- och -70-talens miljonprogram, brukar hävda att det kritiserade miljonprogrammet var bättre rent byggnadstekniskt än det mesta som byggs i dag. Hur kan vi öka livslängden på dagens bostadsbyggande? Kan det spirande träbyggandet vara ett framtidshopp? 

Gäster: Ola Broms, Spridd Arkitekter, Erik Stenberg, arkitekt, professor och forskare på KTH, Anna Nilsson, Nilsson Rahm, Erik Kolman Janouch, Kolman Boye Arkitekter
Moderator: Annica Kvint & Julia Svensson, tidskriften Arkitektur

Tid: 2017-02-09 10:30 - 11:20
Plats: Lokal C18:35 Scenen

Läs mer Stockholm Furniture Fair