Myndigheter uppmanas gå i bräschen för en relevant arkitektur

Ett tjugotal olika aktörer gör medskick till regeringens proposition om gestaltade livsmiljöer.
– Statliga myndigheter skulle kunna bli mycket bättre på att visa hur arkitekturen gör skillnad i de projekt de själva driver, säger arkitekten Ola Broms Wessel.

I september ska regeringen lämna en proposition om arkitektur, form och design för hållbara gestaltade livsmiljöer till riksdagen. Målet är en samlad politik för frågorna där kulturministern, bostadsministern och miljöministern jobbar tillsammans.

Utredningen Gestaltad livsmiljö har varit ute på remiss och nu vill regeringen få med sig fler synpunkter i arbetet med propositionen. Ett rundabordssamtal hölls på Kulturdepartementet 7 mars med ett tjugotal inbjudna personer, bland annat från arkitektkontoret Spridd, design- och konstkollektivet Mycket, Hyresgästföreningen, Byggherrarna och Sveriges Arkitekter. Samtliga deltagare hade möjlighet att komma med ett skriftligt medskick till regeringen.

Ola Broms Wessel från Spridd säger att två olika perspektiv lyftes under samtalet där det ena handlade om att utbilda i god arkitektur och lyfta fram det som redan byggts och det andra att hitta nya modeller som kan möta civilsamhällets behov och på så sätt göra arkitekturen relevant, något han själv poängterar.

– Vi berättade om de projekt vi gör i förorten som handlar om att driva ett underifrånperspektiv som modell i planeringssammanhang. Jag tror att man från offentligt håll bör lyfta fram processen och inte bara det enskilda projektet, säger Ola Broms Wessel.

Han anser att de statliga myndigheterna borde bli bättre på att visa hur arkitekturen kan göra skillnad i de projekt de själva driver och att behövs en sammanhållen politik där både den lilla och stora skalan är med.

– Att det saknas idag återspeglas ända ner i dagens plättplanering med osammanhängande svar på stora frågor, säger Ola Broms Wessel.

...

Läs hela artikeln på Arkitekten