Framtidens valv

Med motto Valv har Spridd och ED Bygg deltagit i tävlingen om nytt torg och bebyggelse i stadsutvecklingsprojektet Inre hamnen i Norrköping. I en tegelarkitektur innehållande en saluhall och ett kombinerat 10 vån bostads- och kontorshus skapar projektet Valv en robust publik ram kring en mångfald av aktiviteter med koppling till historiska förebilder samtidigt som det pekar på en framtid där det offentliga rummet tar allt större del av våra liv. En nytolkning av småskalig handel och torgets och trädgårdens samlingsplats blir ramen för framtidens hållbara leverne med lokal produktion och socialt fokus. Förslaget kom på andra plats.

 

Läs mer om projektet Valv Inre hamnen
Läs artikeln på Fastighets & Bostadsrätt