JUBILEUMSPARKEN FAS 2

SPRIDD_JUBILEUMSPARKEN_SOCIOD.jpg

Under våren har arbetet fortsatt med Jubileumsparken Fas 2 på uppdrag av Göteborgs stad. Uppdraget inom Fas2 är att stödja det pågående detaljplanearbetet med gestaltning av bebyggelsens möte med parken. Arbetet berör kvarterens möte med Jubileumsparken, utformning av skolkvarteret samt möjligheten att etablera en sociodukt mellan Kville och Jubileumsparken.

Läs mer om Jubileumsparken 2021 Fas 2