Fittja områdesutveckling drar igång

Nu inleds det långsiktiga arbetet med områdesutveckling inom Fittjaprogrammet. Den 17 feb i år signerades ett partneringavtal mellan Botkyrkabyggen, NCC och Spridd för det 10-åriga Fittjaprogrammet.  Utöver renovering av enskilda hus är målet att utveckla det egna beståndet och dess betydelse för att skapa ett tryggare och mer attraktivt offentligt liv i Fittja. Arbetet kommer genomföras i dialog med boende och berörda aktörer i området. Förra veckan återinvigdes dialoglokalen med bl. a en monumental whiteboard med ett flygfoto av Fittja. 

Läs mer om Fittjaprogrammet