Planuppdrag för Eskilstuna kommun

Skärmavbild 2017-05-02 kl. 16.42.20.png

Spridd arbetar på uppdrag av Eskilstuna kommun med ny detaljplan samt kvalitetsprogram för utbyggnaden av miljonprogramsområdet Årby Norra. Kommunen har högt satta ambitioner om är att forma en ny stadsplan som kompletterar och integrerar ny och befintlig bebyggelse till en sammansatt helhet. Spridd har deltagit från start med urval av byggherrar.