Renovering på de boendes villkor

Bild:Botkyrkabyggen

Bild:Botkyrkabyggen

I Fittja har ett pilotprojekt för miljonprogramsrenovering blivit prisbelönt. Fokus låg på att hålla nere kostnaderna, som landade på en 20-procentig hyreshöjning.
– Vi hade en ambitiös dialog med hyresgästerna. Så jobbar ju långt ifrån alla idag, säger Botkyrkabyggens vd Chris Österlund.

När kommunala fastighetsbolaget Botkyrkabyggen skulle påbörja upprustningen av sina miljonprogramsområden gällde det att tänka till. Det skulle handla om många tusen lägenheter, där hyresgästerna behövde bo kvar under renoveringens gång. Det gällde också att inte låta kostnaderna skena iväg, så att boende skulle tvingas flytta.
– Största utmaningen var att få kommunikationen på plats och vända oron, frustration och uppgivenheten som ofta inträffar, säger vd Chris Österlund.

Läs mer Dagtidningen ETC Göteborg