Spridd på Business arena 2017

BA Stockholm 2017.png

Tema: Samhällsbyggnad och infrastruktur

Spridd arbetar med social hållbarhet i framtidens bostadsbyggande. Utmaningen att verkligen hitta nya stadsbyggnadslösningar som ger värden till så många av stadens invånare som möjligt är en nyckelfråga. Kontorets arbete lyfter fram en process där platsens befintliga värden blir en grund för den framtida staden. Ola Broms Wessel diskuterar strategier för stadens förtätning på årets upplaga av Business Arena. 

Mindre detaljer – fler bostäder

Den stora efterfrågan på bostäder innebär också ökade krav på effektiva processer. I ett uppmärksammat projekt har Stockholms stad i utvalda områden i Skärholmen valt att arbeta med större och mer generella detaljplaner. Mindre detaljstyrning i samarbete med så kallade ankarbyggherrar ska öka volymen på bostadsbyggandet. Totalt 15 projekt och 6 300 bostäder ligger i pipeline. Hur ser de olika aktörernas på samarbete och arbetsprocess, har det fungerat som önskat? Utöver bostäder behövs skolor, närservice, mötesplatser och parker med mera. Hur integreras de sociala aspekterna i projektet?

Karin Ahlzén, projektchef, Fokus Skärholmen
Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör, Stockholms stad
Marcus Svensson, vd, ByggVesta Development AB
Ola Broms Wessel, Spridd Arkitekter
Åsa Öttenius, fastighetsdirektör, Stockholms stad

Moderator: Karin Klingenstierna
Plats: C3, Plan 2

Läs mer om Business arena STHLM 2017