Skolboksexempel på utbyggnad av miljonprogrammet

SPRIDD-Årby-Norra-BILD2.jpg

Spridd har anlitats av Eskilstuna kommun i arbetet med stadsutvecklingen av miljonprogramsområdet Årby Norra. Arbetet inleddes 2016 med deltagande i urvalsprocessen inom byggherredialogen och har fortsatt med uppdraget att tillsammans med plankontoret ta fram en strukturplan samt kvalitetsprogram. Förra veckan antogs strukturplanen i kommunfullmäktige och nu fortsätter arbetet. Årby Norra har alla chanser att bli ett skolboksexempel för hur vi ska bygga vidare på miljonprogrammet med en inkluderande planering. Fortsättning följer…..

Läs mer om projektet Årby Norra