Spridd föreläser vid symposiet EXPANDING ARCHITECTURE 21/3

LAS18-klar.jpg

Spridd och Klas Ruin föreläser om kontorets arbete vid EXPANDING ARCHITECTURE Critical Perspectives Acting from Within. Symposiet på Arkitekturskolan i Lund lyfter fram arkitektoniska tolkningar och arkitektoniskt skapande som undersöker icke-ortodoxa metoder.