Välkommen Sebastian!

sebastian.jpg

Sebastian Ailert är utbildad vid Konstakademien i Köpenhamn där han tog sin Master of Arts på avdelningen Kulturarv, Transformation och Restaurering. Han har också studerat på South East University i Nanjing i Kina och i Stockholm. Han har tidigare arbetat på Lönnqist & Vanamo samt e.l.e Arkitekter i Stockholm med bland annat lärandemiljöer och ombyggnationer. Sebastian har ett speciellt intresse för hur man kan skapa ny arkitektur i tät relation med det existerande. Med anledning av bl.a. det pågående uppdraget med ombyggnad av St Pauls kyrkan för Stockholms Stadsmission har vi fått ett flertal nya projekt inom ett fält som kallas transformationsarkitektur. Med Sebastian förstärker vi kontorets kunskap och förmåga att utveckla detta fält.