SPRIDD RITAR NY STADSDEL I ENKÖPING

spridd_kryddgarden.jpg

Enköping är en av Sveriges äldsta städer med anor ända från vikingatiden. Efter en omfattande stadsbrand 1799 byggdes staden upp på nytt och fick då sin tydliga rutnätskaraktär , vilket fortfarande utgör den regelrätta innerstaden. Den nya stadsdelen Kryddgården ligger i direkt anslutning till stadskärnan och blir en fortsättning på rutnätet, men anpassar sig till staden speciella karaktär. Enköping, som är Parkernas stad, har ett återkommande motiv med en porös stadsbyggnad, där inre gröna rum utgör en självklar del av stadsbilden och gränsen mellan bebyggelse och park suddas ut. Stadens lugnare tempo gör att man inte behöver stänga in sig på gårdar för att få lugn och ro, utan kvarterens parkrum blir istället en naturlig del av staden. Den nya stadsdelen får ett generöst stort torg, som ligger på en axel med Stortorget och Gustav Adolfstorg. Genom att samla de tre torgen i en tydlig komposition så knyts Enköping samman och dess specifika karaktär fortsätter att växa.

Läs mer om Kryddgården