Swedish flying panels

Swedish_Flying_Panels_Sem1_invitation.jpg

Klas Ruin och Ola Broms Wessel deltar i Swedish flying panels, ett seminarium om efterkrigstidens svenska modernistiska bostadsbyggande över nationella, politiska, kulturella och disciplinära gränser. Seminariet hålls inför kommande utställning på ArkDes. Flying Panels är en unik utställning som skildrar utvecklingen av ett utbrett och ökänt byggnadsmaterial: prefabricerade betongpaneler. Den berättar historien om hur betongpanelerna spreds över hela världen under 1900-talet och användes för att bygga bostäder till miljoner människor, inte minst i Sverige.

Läs mer om Spridds arbete med miljonprogrammet.
Läs mer om utställningen Flying Panels.