I Eskilstuna förädlas miljonprogrammet

Arby-Norra.jpg

Spridd har sedan 2016 på uppdrag av Eskilstuna kommun arbetat med ett förslag till utbyggnad av miljonprogramsområdet Årby Norra. Nu har förslaget till ny detaljplan och kvalitetsprogram gått ut på samråd. Stadsplanen integrerar ny och befintlig bebyggelse med övriga staden till en sammanhållen stadsdel som bereder plats för nya hustyper, attraktiva bottenvåningar, generösa parker inom ramen för byggherresamverkan.

Läs mer om projektet Årby Norra