Forskningsfartyget Svea döpt i Lysekil

Svea dop_Spridd.jpg

Spridds inredning för Sveriges nya oceangående forskningsfartyg, Svea, visades för allmänheten under den officiella namngivnings ceremonin i Lysekil. Interiören är ritad för avancerad forskning och fartyget är arbetsplats för upp till 30 expeditionsdeltagare och besättningsmän, som nu är ute på sin första expedition.

Läs mer om Svea