SPRIDDS BIDRAG I TÄVLINGEN OM UNDERJORDISK UTBYGGNAD AV FINLANDS NATIONALMUSEUM

interior 03.jpg

Förslaget med motto Tammi (Eken) lånar sitt namn från den ek som avlägsnas för att ge plats för tornet i den nya museianläggningen.

Likt eken är tornet ett högt, unikt och inbjudande objekt mitt i parken som blir porten till museets nya utställningssalar i underjorden, tillbyggnadens skattkammare. Den underjordiska axiala vandringen i olika nivåer kopplar samman tidigare åtskilda delar av museikomplexet och integrerar gammalt och nytt i en ny helhet väl förgrenad i parklandskapet.

Läs mer om Tammi